2020

 • Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

  Tarih : 09.06.2020 - Sirküler No: 2020-60

 • Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

  Tarih : 28.05.2020 - Sirküler No: 2020-59

 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulaması

  Tarih : 28.05.2020 - Sirküler No: 2020-58

 • Kambiyo İşlemlerinde BSMV Oranı Artırıldı

  Tarih : 28.05.2020 - Sirküler No: 2020-57

 • 2020/1 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması

  Tarih : 13.05.2020 - Sirküler No: 2020-56

 • İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Stopaj ve KDV Uygulaması

  Tarih : 08.05.2020 - Sirküler No: 2020-55

 • 2020/Mayıs Dönemi Vergi Takvimi

  Tarih : 08.05.2020 - Sirküler No: 2020-54

 • 2020 Mart Dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi

  Tarih : 23.04.2020 - Sirküler No: 2020-53

 • Nakdi Ücret Desteği Uygulama Usul ve Esasları

  Tarih : 23.04.2020 - Sirküler No: 2020-52

 • 2020/Şubat – Mart Dönemi KDV Beyannameleri Verilme ve Ödeme Süresi

  Tarih : 23.04.2020 - Sirküler No: 2020-51

 • Nakdi Ücret Desteğinden Yaralanacak Sigortalılar ve Bu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi

  Tarih : 21.04.2020 - Sirküler No: 2020-50

 • Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılması

  Tarih : 21.04.2020 - Sirküler No: 2020-49

 • Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme Süresi

  Tarih : 21.04.2020 - Sirküler No: 2020-48

 • Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi ve Defter Beyan Sistemine Kayıt Süresi

  Tarih : 21.04.2020 - Sirküler No: 2020-47

 • Vergi Dairesi İşlem ve Sürelerin Durmasına İlişkin İç Genelge

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-46

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Ertelenmesi

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-45

 • Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyasına Yapılan Bağış ve Yardımlar

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-44

 • Mücbir Sebep Kapsamına Giren Mükellefler ile İlgili Uygulama İç Genelgesi

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-43

 • Koronavirüs (Covid-19) Sebebiyle SGK Primlerinin Ertelenmesi

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-42

 • Asgari Ücret Desteği

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-41

 • Genel Kurul Toplantılarında Alınacak Kar Dağıtım Kararları

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-40

 • Kısa Çalışma Ödeneği ile İlgili Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Bilinmesi Gerekenler

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-39

 • Sokağa Çıkma Yasağı Uygulanan Sigortalıların Eksik Gün Bildirimi

  Tarih : 10.04.2020 - Sirküler No: 2020-38

 • İhraç Kayıtlı Satışlarda İhracat Süresinin Uzatılması

  Tarih : 01.04.2020 - Sirküler No: 2020-37

 • VUK’a Göre Mücbir Sebepten Faydalanan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki İşlemleri

  Tarih : 01.04.2020 - Sirküler No: 2020-36

 • 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 30.03.2020 - Sirküler No: 2020-35

 • VUK’a Göre Mücbir Sebepten Faydalanan Mükelleflerin Kısmi Tevkifat Kapsamındaki İşlemleri

  Tarih : 30.03.2020 - Sirküler No: 2020-34

 • Kredi Kartı ile Ödenen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir.

  Tarih : 30.03.2020 - Sirküler No: 2020-33

 • Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanabilecek Mükellefler ve Ertelenen Vergi Ödevleri

  Tarih : 24.03.2020 - Sirküler No: 2020-32

 • Kısa Çalışma Ödeneği-2

  Tarih : 24.03.2020 - Sirküler No: 2020-31

 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

  Tarih : 24.03.2020 - Sirküler No: 2020-30

 • Ertelenen Vergi Beyannameleri, Bildirimler ve e-defter Oluşturma, İmzalanma ve Beratların Yüklenme Süreleri

  Tarih : 24.03.2020 - Sirküler No: 2020-29

 • Kısa Çalışma Ödeneği

  Tarih : 20.03.2020 - Sirküler No: 2020-28

 • Vergi Uygulamalarında Uyulması Gereken Tedbirlere İlişkin GİB Duyurusu

  Tarih : 20.03.2020 - Sirküler No: 2020-27

 • Muhtasar ve KDV ödemelerinin Ertelenmesine İlişkin GİB Duyurusu

  Tarih : 19.03.2020 - Sirküler No: 2020-26

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

  Tarih : 18.03.2020 - Sirküler No: 2020-25

 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulaması

  Tarih : 09.03.2020 - Sirküler No: 2020-24

 • e-İrsaliye Kullanım Kılavuzu

  Tarih : 08.03.2020 - Sirküler No: 2020-23

 • KDV Tevkifat Oranlarında Değişiklik

  Tarih : 08.03.2020 - Sirküler No: 2020-22

 • 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişiklik ve ÖTV İadelerinde Özel Teminat Sertifikası Uygulaması

  Tarih : 08.03.2020 - Sirküler No: 2020-21

 • Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahlar

  Tarih : 10.01.2020 - Sirküler No: 2020-20

 • Nakit Sermaye Artırımlarında 2019 Yılı Faiz İndirim Oranı

  Tarih : 10.01.2020 - Sirküler No: 2020-19

 • Kıdem Tazminatı Tavanı

  Tarih : 10.01.2020 - Sirküler No: 2020-18

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Uygulamasına Geçiş Duyurusu

  Tarih : 10.01.2020 - Sirküler No: 2020-17

 • 31.12.2019 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 10.01.2020 - Sirküler No: 2020-16

 • Gider Kısıtlamaları ve Muhasebe Uygulamaları

  Tarih : 07.01.2020 - Sirküler No: 2020-15

 • İhracat Bedellerinin Yurtda Getirilmesi

  Tarih : 07.01.2020 - Sirküler No: 2020-14

 • e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce 2020 Yılında GİB e-Belge Düzenleme Portalından Düzenlenecek e-Arşiv Faturalar

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-13

 • 2020 Yılı SGK Taban ve Tavan Tutarları

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-12

 • Vergi Usul Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-11

 • Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-10

 • 2020 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-09

 • 2020 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları ve Oranları

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-08

 • 2020 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik (Çöp) Vergisi Tutarları

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-07

 • 2020 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-06

 • 2020 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-05

 • 2020 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-04

 • 2020 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-03

 • 2020 Yılı Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel İletişim Vergisi

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-02

 • Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi

  Tarih : 28.12.2019 - Sirküler No: 2020-01