Bağımsız Denetim

  • TTK uyarınca kapsama giren şirketlerin bağımsız denetimi
  • Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketlerin bağımsız denetimi
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na tabi şirketlerin bağımsız denetimi
  • Özel amaçlı bağımsız denetim
  • Finansal tabloların hazırlanması
  • Şirket değerlemesi

İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, TFRS (UFRS) standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, belirli kriterlere göre denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasına yönelik bir çalışmadır.

İşletmelerin finansal tablolarının ve faaliyetlerinin risk odaklı denetim yaklaşımı ile bağımsız denetimden geçmesi, işletme yöneticilerinin şirketin finansal durumunu gerçeğe en yakın haliyle görmelerini sağlar. Finansal tabloların doğru ve dürüst bir şekilde sunulması karar alıcıların alacakları kararlarda hata risklerini minimize eder. Bir işletmenin bağımsız denetime tabi olması, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerin önceden tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınmasına olanak verir.

Her ne kadar ülkemizde TTK ve SPK kapsamına giren işletmeler için kanuni bir zorunluluk olarak karşımıza çıksa da, artık anlaşılmaya başlanmıştır ki bağımsız denetim günümüz işletmeleri için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Zira Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolar tüm dünyada geçerli hale gelmiştir.

Yorum olarak konusunda deneyimli uzman kadromuz ile TFRS(UFRS) standartlarına göre hazırlanan raporlama işlemleri ile ilgili her türlü desteği sunmaktayız.

Kamu Gözetim Kurumu (KGK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) aldığımız yetkilerle, finansal tabloların bağımsız denetim hizmetini bilgisayarlı denetim tekniklerinden faydalanarak, yüksek kalite anlayışıyla sunmaktayız. Ayrıca finansal tabloların bağımsız denetimi ile birlikte geleceğe yönelik finansal durum analizlerinin yapılmasına yönelik teknik danışmanlık hizmeti de vermekteyiz.