• 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırmalarda Süre Uzatımı

  Tarih : 27.08.2021 - Sirküler No: 2021-43

 • KDV,Damga Vergisi Beyannamesi,Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi ile Form BA,Form BS ve E-Defter Verilme Sürelerinin Uzatılması

  Tarih : 09.07.2021 - Sirküler No: 2021-42

 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

  Tarih : 14.06.2021 - Sirküler No: 2021-41

 • Kira Ödemelerinde Stopaj Oranı ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarına İlişkin Süre Uzatımı

  Tarih : 02.06.2021 - Sirküler No: 2021-40

 • Kiralamalarda Stopaj ve KDV Oranı

  Tarih : 01.06.2021 - Sirküler No: 2021-39

 • Finansman Gider Kısıtlaması

  Tarih : 31.05.2021 - Sirküler No: 2021-38

 • E-fatura Uygulaması İptal İhtar/İtirazların GİB Bildirimi

  Tarih : 17.05.2021 - Sirküler No: 2021-37

 • 2021-1 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilme ve Ödeme Süresinin Uzatılması

  Tarih : 03.05.2021 - Sirküler No: 2021-36

 • Geceleme Hizmetlerinde KDV Oranı

  Tarih : 03.05.2021 - Sirküler No: 2021-35

 • 7318 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 03.05.2021 - Sirküler No: 2021-34

 • Yıllık İşletme Cetvelleri 14.06.2021 Gün Sonuna Kadar Verilebilecektir

  Tarih : 03.05.2021 - Sirküler No: 2021-33

 • Fesih Yasağı ve İşverenin Ücretsiz İzin Yetkisi Süre Uzatımı

  Tarih : 03.05.2021 - Sirküler No: 2021-32

 • Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı

  Tarih : 26.04.2021 - Sirküler No: 2021-31

 • Beyanname ve Bildirimlerin Verilme-Ödeme Sürelerinin Uzatımı

  Tarih : 26.04.2021 - Sirküler No: 2021-30

 • 31.03.2021 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 29.04.2021 - Sirküler No: 2021-29

 • Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı

  Tarih : 22.04.2021 - Sirküler No: 2021-28

 • KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 16.02.2021 - Sirküler No: 2021-27

 • Finansman Gider Kısıtlaması

  Tarih : 04.02.2021 - Sirküler No: 2021-26

 • Mücbir Sebep İlanı

  Tarih : 25.01.2021 - Sirküler No: 2021-25

 • Form Ba-Bs ile İlgili Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 25.01.2021 - Sirküler No: 2021-24

 • Değerli Konut Vergisi Uygulaması

  Tarih : 15.01.2021 - Sirküler No: 2021-23

 • 7262 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 11.01.2021 - Sirküler No: 2021-22

 • Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasının Sona Ermesi

  Tarih : 11.01.2021 - Sirküler No: 2021-21

 • 2021 Yılında Uygulanacak SGK Tavan ve Taban Tutarları

  Tarih : 11.01.2021 - Sirküler No: 2021-20

 • 2021 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-19

 • 2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-18

 • E-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sisteminde Saklanması

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-17

 • Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere Yönelik Temerrüt Faiz Oranı

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-16

 • Çeklerin Vadesinden Önce Bankaya İbrazının Geçersiz Sayılmasında Süre Uzatımı

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-15

 • Nakit Sermaye Artırışından Kaynaklanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran

  Tarih : 06.01.2021 - Sirküler No: 2021-14

 • 31.12.2020 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 31.12.2020 - Sirküler No: 2021-13

 • Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-12

 • VUK Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-11

 • Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-10