2021

 • Mücbir Sebep İlanı

  Tarih : 25.01.2021 - Sirküler No: 2021-25

 • Form Ba-Bs ile İlgili Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 25.01.2021 - Sirküler No: 2021-24

 • Değerli Konut Vergisi Uygulaması

  Tarih : 15.01.2021 - Sirküler No: 2021-23

 • 7262 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 11.01.2021 - Sirküler No: 2021-22

 • Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımının Sınırlandırılmasının Sona Ermesi

  Tarih : 11.01.2021 - Sirküler No: 2021/21

 • 2021 Yılında Uygulanacak SGK Tavan ve Taban Tutarları

  Tarih : 11.01.2021 - Sirküler No: 2021/20

 • 2021 Yılı Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-19

 • 2021 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-18

 • E-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sisteminde Saklanması

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-17

 • Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere Yönelik Temerrüt Faiz Oranı

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-16

 • Çeklerin Vadesinden Önce Bankaya İbrazının Geçersiz Sayılmasında Süre Uzatımı

  Tarih : 07.01.2021 - Sirküler No: 2021-15

 • Nakit Sermaye Artırışından Kaynaklanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran

  Tarih : 06.01.2021 - Sirküler No: 2021-14

 • 31.12.2020 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 31.12.2020 - Sirküler No: 2021-13

 • Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-12

 • VUK Uyarınca 2021 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-11

 • 2021 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-09

 • 2021 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-08

 • 2021 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik (Çöp) Vergisi Tutarları

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-07

 • 2021 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-06

 • 2021 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-05

 • 2021 Yılı İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-04

 • 2021 Yılına Ait Emlak Vergi Değerlerinin Hesabı

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-03

 • 2021 Yılı Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel İletişim Vergisi

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-02

 • Asgari Ücret Tutarı ve Asgari Geçim İndirimi

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-01

 • Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik

  Tarih : 30.12.2020 - Sirküler No: 2021-10