Vergi

  • Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerinin tasdiki
  • KDV iadesi
  • ÖTV iadesi
  • Teşvik, İstisna, Yatırım İndirimi raporları
  • AR-GE tasdik raporu düzenlenmesi
  • Transfer fiyatlandırması raporu düzenlemesi
  • Vergi uyuşmazlıklarının çözümü 
  • Vergi dava dilekçesi hazırlanması
  • Vergi uzlaşmalarında destek ve iştirak

Tam Tasdik

Tam Tasdik, firmaların bir yıllık işlemlerinin, vergisel yönden Maliye Bakanlığı adına denetlenerek, Yeminli Mali Müşavir tarafından doğruluğunun tasdiki ve rapora bağlanmasıdır.

Tam Tasdik hizmeti, kurum veya kişilerin vergisel açıdan risklerini önceden tespit edip, vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaların önlemesine yönelik bir denetim çalışmasıdır.

Tam Tasdik yaptırmak zorunda olmamasına rağmen birçok firma, yeminli mali müşavir ile tasdik sözleşmesi yaparak, hatalarını minimize etmeyi ve vergi idaresi karşısında zor duruma düşmemek için önceden tedbir almayı tercih etmektedir.

Tam Tasdik yaptıran kurumlar, Maliye Bakanlığı Vergi Denetim elemanlarınca incelenmiş sayılır. Dolayısıyla 3568 sayılı kanuna ilişkin 18 seri no.lu tebliğ uyarınca, ihbar vb. özel bir neden olmaksızın incelemeye tabi tutulmazlar.