Asgari Ücret

01.01.2021-31.12.2021 Tarihleri Arasında

ASGARİ ÜCRET BRÜT

3.577,50 TL

ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil)

2.825,90 TL

 

01.01.2020-31.12.2020 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 2.943,00 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 2.324,71 TL

 

01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 2.558,40 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 2.020,90 TL

 

01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 2.029,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 1.603,12 TL

 

01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.777,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 1.404,06 TL

 

01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.647,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET 1.300,99 TL
 

 

01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.273,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET 1.000,54 TL
 

 

01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.201,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET 949,07 TL
 

 

01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.134,00 TL
ASGARİ ÜCRET NET 891,00 TL

 

01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.071,00 TL
ASGARİ ÜCRET NET 846,00 TL

 

01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 1.021,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 877,50 TL

 

01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 978,60 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 839,10 TL

 

01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 940,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 805,50 TL

 

01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 886,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 760,50 TL

 

01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 837,00 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 715,50 TL

 

01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 796,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 679,50 TL

 

İşsizlik Sigortası Primi

  İşçi Payı  İşveren Payı Devlet Katkı Payı
2002 yılından itibaren  %1 %2 %1
01.06.2000 - 31.12.2001 %2 %3 %2

 

İhbar Süresi ve İhbar Tazminat Tutarları

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminat Tutarı
İşi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta 8 Haftalık Ücret

 

Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönem

Tutar

01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020

7.117,17 TL

01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020

6.730,15 TL

01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019

6.379,86 TL

01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019

 6017,60 TL

01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018

 5.434,42 TL

01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018

 5.001,76 TL

01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017

4.732,48 TL

01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017

4.426,16 TL

01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016

4.297,21 TL

01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016

4.092,53 TL

01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015

3.828, 37 TL

01 Temmuz 2015 - 31 Ağustos 2015

3.709, 98 TL

01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015

3.541,37 TL

01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014

3.438,22 TL

01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013

3.254,44 TL

01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013

3.129,25 TL

01 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012

3.033,98 TL

01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012

2.917,27 TL

01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011

2.623,23 TL

SSK Primine Esas Taban-Tavan Aylık Tutarları

Dönem

Alt Sınır

Üst Sınır

 01.01.2021 - 31.12.2021

3.577,50 TL 

26.831,40 TL

 01.01.2020 - 31.12.2020

2.943,00 TL 

22.072,50 TL

01.01.2019 - 31.12.2019

2.558,40 TL

19.188,00 TL

01.01.2018 - 31.12.2018

2.029,50 TL

15.221,40 TL

01.01.2017 - 31.12.2017

1.777,50 TL

13.331,40 TL

01.01.2016 - 31.12.2016

1.647,00 TL

10.705,50 TL

01.01.2015 - 30.06.2015

1.201,50 TL

7.809,90 TL

01.07.2015 - 31.12.2015

1.273,50 TL

8.277,90 TL

01.01.2014 - 30.06.2014

1.071,00 TL

6.961,50 TL

01.07.2014 - 31.12.2014

1.134,00 TL

7.371,00 TL

01.01.2013 - 30.06.2013

978,60 TL

6.360,90 TL

01.07.2013 - 31.12.2013

1021,50 TL

6.639,90 TL

01.01.2012 – 30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

01.07.2012 – 31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

01.01.2012 - 30.06.2012

886,50 TL

5.762,40 TL

01.07.2012 - 31.12.2012

940,50 TL

6.113,40 TL

01.07.2011 - 31.12.2011

837,00 TL

5.440,50 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

796,50 TL

5.177,40 TL

01.07.2010 - 31.12.2010

760,50 TL

4.943,40 TL

01.01.2010 - 30.06.2010

729,00 TL

4.738,50 TL

01.07.2009 - 31.12.2009

693,00 TL

4.504,50 TL

01.01.2009 - 30.06.2009

666,00 TL

4.329,00 TL

Yıllık Ücretli İzin Süreleri

YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (ASGARİ)
1 yıldan 5 yıla kadar olan işçilere 14 iş günü
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olan işçilere 20 iş günü
15 yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere 26 iş günü
18 ve daha küçük, 50 ve daha büyük yaşta olan işçilere En az 20 iş günü

Sigorta Prim Oranları

Çalışanlar İçin Uygulanacak Prim Oranları

PRİM CİNSİ

SİGORTALI PAYI

İŞVEREN PAYI

TOPLAM

Maluluk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları

%9

%11

%20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

---

%2

%2

Genel Sağlık Sigortası

%5

%7,50

%12,50

TOPLAM

%14

%20,5

%34,5

 

Emekliler İçin Uygulanacak Prim Oranları

PRİM CİNSİ

SİGORTALI PAYI

İŞVEREN PAYI

TOPLAM

Sosyal Güvenlik Destek Primi

%7,50

%22,50

%30

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

---

%2

%2

Toplam

%7,50

%24,5

%32