Kurumsal Finans

  • Şirket değerlemesi
  • Due Diligence (Durum Tespiti)
  • Devir, birleşme, bölünme, nev’i değiştirme ve tasfiye işlemleri

Yorum olarak müşterilerimize şirket kuruluşundan başlayarak, işlerin büyütülmesi ve geliştirilmesi aşamasına kadar her alanda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Günümüzde gerek yerel gerekse uluslararası alanda çok sık görmekte olduğumuz şirket birleşmeleri ve satın almalar (M&A) için danışmanlık hizmeti ile satın alma stratejisinin oluşturulması, şirket değerlerinin tespiti, due diligence ve vergi danışmanlığı konularında da hizmet vermekteyiz.

Özellikle birleşme, bölünme ve satın almalarda ihtiyaç duyulan şirket değerlemesi ve şirket değerini en iyi şekilde tespit edecek yöntemlerin geliştirilmesi çalışmaları uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Şirket değerinizi bilerek yol almak, size güvenli bir karar alma ve yönetim ortamı sağlar.