Ocak

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.01.2021 11.01.2021 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
4.01.2021 12.01.2021 16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 15.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 20.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 20.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 20.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.01.2021 20.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 20.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 20.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.01.2021 25.01.2021 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 26.01.2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 26.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18.01.2021 26.01.2021 1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2021 26.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 26.01.2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 26.01.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 26.01.2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.01.2021 1.02.2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Yıllık Harçların Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 17.02.2021 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 17.02.2021 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 22.02.2021 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
1.01.2021 26.02.2021 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
1.01.2021 1.03.2021 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.01.2021 1.03.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
1.01.2021 31.03.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.01.2021 31.03.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.01.2021 30.04.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.01.2021 30.04.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.01.2021 30.06.2021 2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)

Şubat

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.01.2021 1.02.2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Yıllık Harçların Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.01.2021 1.02.2021 Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2020 1.02.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
17.11.2020 1.02.2021 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
1.01.2021 1.02.2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
1.01.2021 1.02.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2021 9.02.2021 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2021 10.02.2021 16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 15.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 17.02.2021 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 17.02.2021 2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 22.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 22.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 22.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 22.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.01.2021 22.02.2021 2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
1.02.2021 22.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 22.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.02.2021 24.02.2021 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.02.2021 25.02.2021 1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 26.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 26.02.2021 2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
1.02.2021 26.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 26.02.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 30.04.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.02.2021 31.05.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Mart

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.02.2021 1.03.2021 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.02.2021 1.03.2021 Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2020 1.03.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.01.2021 1.03.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
1.01.2021 1.03.2021 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2021 9.03.2021 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.03.2021 10.03.2021 16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 15.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.03.2021 22.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 22.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 22.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 22.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 22.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 22.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
16.03.2021 24.03.2021 1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.03.2021 25.03.2021 1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 26.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 26.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 26.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 31.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.03.2021 31.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.03.2021 31.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 31.03.2021 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
1.11.2020 31.03.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.12.2020 31.03.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.03.2021 31.03.2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
1.03.2021 31.03.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
1.03.2021 31.03.2021 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi
1.01.2021 31.03.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.03.2021 31.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 31.03.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.03.2021 31.03.2021 Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 31.05.2021 2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.03.2021 31.05.2021 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.03.2021 31.05.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.03.2021 31.05.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Nisan

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.04.2021 9.04.2021 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2021 12.04.2021 16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.04.2021 15.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2021 20.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 20.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 20.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.04.2021 20.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 20.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 20.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 26.04.2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.04.2021 26.04.2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 26.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 26.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 26.04.2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.04.2021 26.04.2021 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 26.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
16.04.2021 27.04.2021 1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2020 30.04.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.12.2020 30.04.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.04.2021 30.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 30.04.2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 30.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 30.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.04.2021 30.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.04.2021 30.04.2021 Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.01.2021 30.04.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.04.2021 30.04.2021 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
1.01.2021 30.04.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.04.2021 30.04.2021 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
1.02.2021 30.04.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.04.2021 30.04.2021 2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 30.04.2021 Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2021 17.05.2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 17.05.2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 31.05.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.04.2021 31.05.2021 2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
1.04.2021 30.06.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Mayıs

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.05.2021 10.05.2021 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
3.05.2021 11.05.2021 16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.04.2021 17.05.2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 17.05.2021 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.05.2021 17.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.05.2021 20.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 20.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 20.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 20.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.05.2021 20.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 20.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.05.2021 25.05.2021 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17.05.2021 26.05.2021 1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.05.2021 26.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 26.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 26.05.2021 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 26.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 31.05.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2021 31.05.2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
1.03.2021 31.05.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2021 31.05.2021 Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.05.2021 31.05.2021 2020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
1.04.2021 31.05.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2021 31.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.04.2021 31.05.2021 2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
1.05.2021 31.05.2021 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
1.05.2021 31.05.2021 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
1.05.2021 31.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.05.2021 31.05.2021 2020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
1.05.2021 31.05.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
1.02.2021 31.05.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2021 31.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.03.2021 31.05.2021 2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
1.05.2021 31.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.03.2021 31.05.2021 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
1.05.2021 31.05.2021 Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.05.2021 2.08.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.05.2021 31.08.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Haziran

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.06.2021 9.06.2021 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.06.2021 10.06.2021 16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 15.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 21.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 21.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 21.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 21.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.06.2021 21.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 21.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.06.2021 24.06.2021 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.06.2021 25.06.2021 1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 28.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 28.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 28.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 30.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 30.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 30.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.06.2021 30.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.06.2021 30.06.2021 Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.06.2021 30.06.2021 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
17.11.2020 30.06.2021 Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi
1.01.2021 30.06.2021 2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
1.04.2021 30.06.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.06.2021 31.08.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.06.2021 31.08.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Temmuz

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.07.2021 9.07.2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2021 12.07.2021 16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 16.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.07.2021 26.07.2021 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 26.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 27.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
1.07.2021 28.07.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
16.07.2021 30.07.2021 1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.07.2021 2.08.2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1.07.2021 17.08.2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 17.08.2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 31.08.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.07.2021 30.09.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.07.2021 31.12.2021 2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)

Ağustos

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.07.2021 2.08.2021 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
1.05.2021 2.08.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.07.2021 2.08.2021 2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 2.08.2021 Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 10.08.2021 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
2.08.2021 10.08.2021 16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 16.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 17.08.2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 17.08.2021 2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 20.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 20.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 20.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.08.2021 20.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 20.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 20.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.08.2021 24.08.2021 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.08.2021 25.08.2021 1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 26.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 26.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 26.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 31.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 31.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 31.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.08.2021 31.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.08.2021 31.08.2021 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.05.2021 31.08.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.07.2021 31.08.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.06.2021 31.08.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.06.2021 31.08.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.08.2021 31.08.2021 Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.08.2021 31.08.2021 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.08.2021 1.11.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.08.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Eylül

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.09.2021 9.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2021 10.09.2021 16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 15.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 20.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.09.2021 24.09.2021 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.09.2021 27.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.09.2021 27.09.2021 1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 27.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 27.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 30.09.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
1.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.09.2021 30.09.2021 Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 30.09.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.09.2021 30.11.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.09.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Ekim

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.10.2021 11.10.2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2021 11.10.2021 16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 15.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 20.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 20.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 20.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 20.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.10.2021 20.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 20.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.10.2021 25.10.2021 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 26.10.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
1.10.2021 26.10.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 26.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
18.10.2021 26.10.2021 1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2021 26.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 26.10.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 26.10.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.10.2021 17.11.2021 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 17.11.2021 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.10.2021 31.12.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Kasım

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 1.11.2021 Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
1.08.2021 1.11.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.11.2021 9.11.2021 16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2021 10.11.2021 16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 15.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 17.11.2021 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 17.11.2021 2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 22.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 22.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 22.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.11.2021 22.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 22.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 22.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.11.2021 24.11.2021 1-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
16.11.2021 25.11.2021 1-15 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 26.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 26.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 26.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.11.2021 30.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.11.2021 30.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.10.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.08.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.09.2021 30.11.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.11.2021 30.11.2021 7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
1.09.2021 30.11.2021 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.11.2021 30.11.2021 Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.11.2021 31.01.2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.11.2021 31.03.2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.11.2021 5.05.2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

Aralık

İLK TARİH SON TARİH VERGİ/HARÇLAR
1.12.2021 9.12.2021 16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2021 10.12.2021 16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
1.12.2021 15.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2021 20.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 20.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 20.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 20.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
1.12.2021 20.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 20.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.12.2021 24.12.2021 1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
1.12.2021 27.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 27.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16.12.2021 27.12.2021 1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 27.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 31.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
1.12.2021 31.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
1.12.2021 31.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 31.12.2021 2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
1.12.2021 31.12.2021 2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
1.12.2021 31.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
1.12.2021 31.12.2021 Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
1.07.2021 31.12.2021 2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
1.10.2021 31.12.2021 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.12.2021 28.02.2022 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.12.2021 31.03.2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
1.12.2021 5.05.2022 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi