MAKALELER

 • Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi

 • Finansal Korunma (Hedging) ve Opsiyon İşlemleri-Onur Çelik

 • Finansal Korunmanın (Hedging) Önemi-Onur Çelik

 • Swap İşlemlerinin Önemi Giderek Artıyor-Onur Çelik

 • Sanayi Sektörümüze Yönelik Bazı Öneriler-Onur Çelik

 • Mali Düzenlemelerimiz Neden Çok Karışık-Onur Çelik

 • Türk Çelik Sektörü Artan Korumacılık ve AKÇT Anlaşması Karşısında Yıpranıyor-Onur Çelik

 • EBITDA/FAVÖK Hesabındaki Hatalar ve Olası Etkileri- Onur Çelik

 • Gümrük Birliği Anlaşması Acilen Revize Edilmelidir-Onur Çelik

 • Hisse Geri Alım (Share Buyback) İşlemlerindeki Vergisel Belirsizlikler- Onur Çelik

 • Finansal Korunma (Hedging) ve Forward İşlemler-Onur Çelik

 • Kriz Ortamında İşletmelerin Satın Alma Süreçlerine Yönelik Alabilecekleri Tedbirler-Onur Çelik

 • Kriz Ortamında İşletmelerin Pazarlama ve Satış Süreçlerine Yönelik Alabilecekleri Tedbirler-Onur Çelik

 • Taşeron (Alt İşveren) İstihdamında Önem Arz Eden Hukuki ve Mali Hususlar-Onur Çelik

 • Dahilde İşleme Rejimi İle Türk Sanayisi Montajcıya mı Dönüşüyor?-Onur Çelik

 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Halleri İle Yönetici Sorumluluk Sigortası-Onur Çelik

 • Türk Sanayisinin Geleceği Parlak mı?-Onur Çelik

 • Halka Açılmanın Dayanılmaz Hafifliği-Onur Çelik

 • Ödenmeyen (Temerrüt) Tahvil Borçları İle Bağımsız Denetim ve Kredi Derecelendirme İlişkisi-Onur Çelik

 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Vergi Politikaları İlişkisi-Onur Çelik

 • Aile Anayasası ve Kurumsallaşma Süreci-Onur Çelik

 • 7143 Sayılı Af Kanunu Vergi ve Sigorta Primlerinde Yapılandırma-Sebahattin Ağkoç

 • İşletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Değerlenmesinde VUK ve TTK-TMS Yaklaşımı-Onur Çelik

 • İşletmelerde Fiilen Bulunmayan Sabit Kıymetlerin Mali Tablolar Dışına Çıkartılması Sürecinde KDV Düzeltmesi-Onur Çelik

 • Bankacılık Sektörünün Son Yıllardaki Vazgeçilmezi Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Ekonomisindeki Yerleri-Onur Çelik

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Sağladıkları Ticari ve Vergisel Avantajlar-Onur Çelik

 • Serbest Bölgelerde Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Faaliyet Kazancı İstisnası Karşısındaki Durumu-Onur Çelik

 • TTK ve SPK'ya Göre Anonim Şirketlerde Hisse Geri Alımı ve Mali Boyutu - Onur Çelik

 • Finansal Bir Araç Olarak Nakit Havuzu (Cash Pooling) Mekanizması ve Türk Mali Sistemi Perspektifinden Değerlendirilmesi -Onur Çelik

 • Konaklamaya Yönelik Rezervasyon Hizmeti Veren Yurtdışı Kaynaklı Web Sitelerinin Türkiye'de Vergilendirilmesi: Booking.com Örneği ve Diğerleri -Onur Çelik

 • Türk Demir Çelik Sektörünün Karşılaştığı Ekonomik ve Mali Sorunlar İle Bazı Çözüm Önerileri Onur Çelik