2019

 • 7193 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 25.11.2019 - Sirküler No: 2019-79

 • Tecil Faiz Oranında Değişiklik

  Tarih : 25.10.2019 - Sirküler No: 2019-78

 • VUK na Göre Elektronik Ortamda Düzenlenen Belgelere Yönelik Tebliğ

  Tarih : 24.10.2019 - Sirküler No: 2019-77

 • Elektronik Defter Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 24.10.2019 - Sirküler No: 2019-76

 • İş Yeri Değişikliği ve Nakil İşlemleri

  Tarih : 24.10.2019 - Sirküler No: 2019-75

 • Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Elektronik Tebligat Sistemini Kullanmaya Başlaması

  Tarih : 24.10.2019 - Sirküler No: 2019-74

 • KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 17.10.2019 - Sirküler No: 2019-73

 • Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

  Tarih : 17.10.2019 - Sirküler No: 2019-72

 • 2019/3 Geçici Vergilendirme Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

  Tarih : 17.10.2019 - Sirküler No: 2019-71

 • Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarında Değişiklik

  Tarih : 17.10.2019 - Sirküler No: 2019-70

 • Gecikme Zammı Oranında Değişiklik

  Tarih : 17.10.2019 - Sirküler No: 2019-69

 • Deprem Nedeniyle Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

  Tarih : 27.09.2019 - Sirküler No: 2019-68

 • İhracat Bedellerinin Türkiye ye Getirilmesi ve DAB Düzenletme Zorunluluğu

  Tarih : 02.09.2019 - Sirküler No: 2019-67

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Erteleme

  Tarih : 02.08.2019 - Sirküler No: 2019-66

 • Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları Harç Tutarı

  Tarih : 24.07.2019 - Sirküler No: 2019-65

 • 7186 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 24.07.2019 - Sirküler No: 2019-64

 • 30.06.2019 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 16.07.2019 - Sirküler No: 2019-63

 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

  Tarih : 11.07.2019 - Sirküler No: 2019-62

 • Kıdem Tazminatı Tavanı

  Tarih : 11.07.2019 - Sirküler No: 2019-61

 • Mali Tatil

  Tarih : 04.07.2019 - Sirküler No: 2019-60

 • Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, İzahat Zammı ve Pişmanlık Zammı Oranları

  Tarih : 04.07.2019 - Sirküler No: 2019-59

 • Ramazan Nedeni İle Personele Verilen Ayni Yardımlar

  Tarih : 20.06.2019 - Sirküler No: 2019-58

 • 7176 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 13.06.2019 - Sirküler No: 2019-57

 • Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi

  Tarih : 11.06.2019 - Sirküler No: 2019-56

 • E-Defter Beratlarının Oluşturulması ve İmzalanmasında Süre Uzatımı

  Tarih : 30.04.2019 - Sirküler No: 2019-55

 • Geri Kazanım Katkı Payı İle İlgili Düzenlemeler

  Tarih : 19.04.2019 - Sirküler No: 2019-54

 • 2019/1 Geçici Vergilendirme Dönemi Yeniden Değerleme Oranı

  Tarih : 08.04.2019 - Sirküler No: 2019-53

 • 31.03.2019 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 08.04.2019 - Sirküler No: 2019-52

 • Verilme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılana Kadar Uzatılan Vergi Beyannameleri

  Tarih : 01.04.2019 - Sirküler No: 2019-51

 • İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle İştigal Eden Mükelleflerin Binek Otomobil Alımlarında KDV İndirimi

  Tarih : 28.03.2019 - Sirküler No: 2019-50

 • 01.02.2019-30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alımlarda İşverenlere Sağlanacak Ücret Desteği

  Tarih : 25.03.2019 - Sirküler No: 2019-49

 • Verilme (Beyan) Süresi Uzatılan Beyannameler

  Tarih : 25.03.2019 - Sirküler No: 2019-48

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Tevkifat Oranları ve Gider Vergileri Kanunu’na Göre BSMV Oranlarında Değişiklik

  Tarih : 21.03.2019 - Sirküler No: 2019-47

 • KDV, ÖTV ve Tapu Harcı İndirimlerinde Süre Uzatımı

  Tarih : 21.03.2019 - Sirküler No: 2019-46

 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere Tanınan Vergi İndirimi Müessesesine İlişkin Durumunuzu Sorgulama İmkanı

  Tarih : 14.03.2019 - Sirküler No: 2019-45

 • e-Fatura İptal Portalı

  Tarih : 14.03.2019 - Sirküler No: 2019-44

 • 2018/11818 Sayılı BKK Gereği Uygulanacak ÖTV Oranları

  Tarih : 14.03.2019 - Sirküler No: 2019-43

 • İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Süresi

  Tarih : 04.03.2019 - Sirküler No: 2019-42

 • Verilme Süresi Uzatılan Beyannameler ve Defter Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den (Beyanname Düzenleme Programından) Verilmesi

  Tarih : 25.02.2019 - Sirküler No: 2019-41

 • 01.02.2019 – 30.04.2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılarda SGK Primi ve Ücret Desteği

  Tarih : 24.02.2019 - Sirküler No: 2019-40

 • 2018 Yılı Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

  Tarih : 24.02.2019 - Sirküler No: 2019-39

 • 7166 Sayılı Kanunla KDV ve ÖTV Kanununda Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 22.02.2019 - Sirküler No: 2019-38

 • Ön Kontrol Raporuna Dayalı KDV İade Uygulaması

  Tarih : 20.02.2019 - Sirküler No: 2019-37

 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair BKK na İlişkin Usul ve Esaslar

  Tarih : 18.02.2019 - Sirküler No: 2019-36

 • Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No:1) Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 18.02.2019 - Sirküler No: 2019-35

 • KDV Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 18.02.2019 - Sirküler No: 2019-34

 • Konkordato Sürecinde Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı

  Tarih : 18.02.2019 - Sirküler No: 2019-33

 • Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması

  Tarih : 13.02.2019 - Sirküler No: 2019-32

 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) İlişkin Mersis Duyurusu

  Tarih : 07.02.2019 - Sirküler No: 2019-31

 • KDV Beyannamesi Değişikliği Hakkında GİB Duyurusu

  Tarih : 07.02.2019 - Sirküler No: 2019-30

 • Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2018 Tarihli Değerleme Kuru

  Tarih : 04.02.2019 - Sirküler No: 2019-29

 • 2019 Yılı Asgari Ücret Desteği

  Tarih : 30.01.2019 - Sirküler No: 2019-28

 • 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  Tarih : 30.01.2019 - Sirküler No: 2019-27

 • 7143 Sayılı Kanunla Yapılandırılan SGK Borçları Hakkında SGK Duyurusu

  Tarih : 29.01.2019 - Sirküler No: 2019-26

 • Nakit Sermaye Artırımlarında 2018 Yılı Faiz İndirim Oranı

  Tarih : 23.01.2019 - Sirküler No: 2019-25

 • Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

  Tarih : 18.01.2019 - Sirküler No: 2019-24

 • 7161 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 18.01.2019 - Sirküler No: 2019-23

 • Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahlar

  Tarih : 15.01.2019 - Sirküler No: 2019-22

 • Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Müdürler Kurulu Karar Defterinde Kapanış Tasdiki

  Tarih : 15.01.2019 - Sirküler No: 2019-21

 • İşyeri ve Konut Kiralarında Tevsik Zorunluluğu ve Form BA İle Bildirim

  Tarih : 09.01.2019 - Sirküler No: 2019-20

 • Kıdem Tazminatı Tavanı

  Tarih : 08.01.2019 - Sirküler No: 2019-19

 • ÖTV, Tapu Harcı ve KDV’de İndirimli Oran Uygulaması

  Tarih : 07.01.2019 - Sirküler No: 2019-18

 • Elektronik Tebligat Yönetmeliği

  Tarih : 07.01.2019 - Sirküler No: 2019-17

 • Özel Tüketim Vergisi Oranlarında Değişiklik

  Tarih : 03.01.2019 - Sirküler No: 2019-16

 • Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi

  Tarih : 03.01.2019 - Sirküler No: 2019-15

 • Yurt Dışında Uygulanacak Konsolosluk Harç Tutarları

  Tarih : 03.01.2019 - Sirküler No: 2019-14

 • Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı

  Tarih : 03.01.2019 - Sirküler No: 2019-13

 • Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-12

 • VUK na Göre 2019 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-11

 • Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-10

 • 2019 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-09

 • 2019 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-08

 • 2019 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik (Çöp) Vergisi Tutarları

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-07

 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarife Değişikliği

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-06

 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-05

 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-04

 • 2019 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-03

 • 31.12.2018 Tarihli Değerlemelerde Kullanılacak Döviz Kurları

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-02

 • Asgari Ücret Tutarı ve Asgari Geçim İndirimi

  Tarih : 02.01.2019 - Sirküler No: 2019-01