2017

 • 30.09.2017 Döviz Kurları

  Tarih : 11.10.2017 - Sirküler No: 2017-47

 • 7020 Sayılı Yasa İle Yapılandırılan Sigorta Prim Borçlarının Ödeme Süresi

  Tarih : 29.09.2017 - Sirküler No: 2017-46

 • Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık İle Etüd Proje Hizmetlerinde KDV Oranı

  Tarih : 29.09.2017 - Sirküler No: 2017-45

 • Serbest Bölgelerdeki Faaliyetler İle İlgili Ödemelerin Döviz veya Türk Lirası İle Yapılabileceği

  Tarih : 26.09.2017 - Sirküler No: 2017-44

 • Sosyal Güvenlik Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatılmıştır.

  Tarih : 25.08.2017 - Sirküler No: 2017-43

 • İzaha Davet

  Tarih : 31.07.2017 - Sirküler No: 2017-42

 • Mali Tatil

  Tarih : 21.07.2017 - Sirküler No: 2017-41

 • 30.06.2017 Döviz Kurları

  Tarih : 18.07.2017 - Sirküler No: 2017-40

 • Ramazan Bayramı Sonrasında Verilecek Beyanname ve Bildirimler

  Tarih : 22.06.2017 - Sirküler No: 2017-39

 • 480 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 14.06.2017 - Sirküler No: 2017-38

 • 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu

  Tarih : 31.05.2017 - Sirküler No: 2017-37

 • Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksidinin Son Ödeme Günü 31 Mayıs 2017 dir.

  Tarih : 29.05.2017 - Sirküler No: 2017-36

 • 2017 Nisan Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır.

  Tarih : 26.05.2017 - Sirküler No: 2017-35

 • Vergi Levhalarının Oluşturulması

  Tarih : 24.05.2017 - Sirküler No: 2017-34

 • 2017/Nisan Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

  Tarih : 24.05.2017 - Sirküler No: 2017-33

 • Elektronik Defterlerin (e-Defter) Oluşturulması ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.

  Tarih : 20.04.2017 - Sirküler No: 2017-32

 • 2017 Mart Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannameleri İle 2016 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır.

  Tarih : 20.04.2017 - Sirküler No: 2017-31

 • 31.03.2017 Döviz Kurları

  Tarih : 10.04.2017 - Sirküler No: 2017-30

 • Yeraltı Maden İşlerinde Kurulacak Sığınma Odaları

  Tarih : 10.04.2017 - Sirküler No: 2017-29

 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

  Tarih : 10.04.2017 - Sirküler No: 2017-28

 • 7.000 TL Üzerindeki Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme

  Tarih : 10.04.2017 - Sirküler No: 2017-27

 • 2017-1. Dönem Yeniden Değerleme Oranı

  Tarih : 10.04.2017 - Sirküler No: 2017-26

 • 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ

  Tarih : 10.04.2017 - Sirküler No: 2017-25

 • Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesinin Birleştirilmesi İle İlgili Süre Uzatımı

  Tarih : 30.03.2017 - Sirküler No: 2017-24

 • 2017 Şubat Dönemine Ait Muhtasar, Damga ve KDV Beyannameleri İle 2016 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır.

  Tarih : 22.03.2017 - Sirküler No: 2017-23

 • Damga Vergisi Oranları, Tapu Harcı Oranı ve KKDF Oranında Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 15.03.2017 - Sirküler No: 2017-22

 • 6824 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Vergi ve SGK Mevzuatı Düzenlemeleri

  Tarih : 10.03.2017 - Sirküler No: 2017-21

 • Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesinin Birleştirilmesi

  Tarih : 09.03.2017 - Sirküler No: 2017-20

 • Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması

  Tarih : 28.02.2017 - Sirküler No: 2017-19

 • KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik

  Tarih : 23.02.2017 - Sirküler No: 2017-18

 • Kobi Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi

  Tarih : 23.02.2017 - Sirküler No: 2017-17

 • İndirimli Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklik

  Tarih : 23.02.2017 - Sirküler No: 2017-16

 • SGK Asgari Ücret Desteği

  Tarih : 23.02.2017 - Sirküler No: 2017-15

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

  Tarih : 22.02.2017 - Sirküler No: 2017-14

 • Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi

  Tarih : 16.02.2017 - Sirküler No: 2017-13

 • 2016/4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatımı

  Tarih : 14.02.2017 - Sirküler No: 2017-12

 • 687 Sayılı KHK İle Yapılan Düzenlemeler

  Tarih : 14.02.2017 - Sirküler No: 2017-11

 • Nakdi Sermaye Artışlarında İndirim Uygulamasında 2016 Yılı İçin Uygulanacak Oran

  Tarih : 03.02.2017 - Sirküler No: 2017-10

 • 6770 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler

  Tarih : 31.01.2017 - Sirküler No: 2017-09

 • 6770 Sayılı Kanun İle Getirilen SGK Prim Desteği

  Tarih : 31.01.2017 - Sirküler No: 2017-08

 • 6736 Sayılı Af Kanunu 5 Seri No.lu Genel Tebliği

  Tarih : 30.01.2017 - Sirküler No: 2017-07

 • Kıdem Tazminatı Tavanı

  Tarih : 13.01.2017 - Sirküler No: 2017-06

 • Varlık Barışı nda Süre Uzatımı

  Tarih : 13.01.2017 - Sirküler No: 2017-05

 • 31.12.2016 Döviz Kurları

  Tarih : 03.01.2017 - Sirküler No: 2017-04

 • Reeskont Faiz Oranları

  Tarih : 03.01.2017 - Sirküler No: 2017-03

 • SGK Tavan ve Taban Tutarları

  Tarih : 02.01.2017 - Sirküler No: 2017-02

 • Yıl Sonu Envanter (Sayım) İşlemleri, Cari Hesap Mutabakatı

  Tarih : 02.01.2017 - Sirküler No: 2017-01