Asgari Ücret

01.01.2019-31.12.2019 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 2.558,40 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 2.020,90 TL

 

01.01.2018-31.12.2018 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 2.029,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 1.603,12 TL

 

01.01.2017-31.12.2017 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.777,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET (Bekar ve Çocuksuz AGİ Dahil) 1.404,06 TL

 

01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.647,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET 1.300,99 TL
 

 

01.07.2015-31.12.2015 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.273,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET 1.000,54 TL
 

 

01.01.2015-30.06.2015 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.201,50 TL
ASGARİ ÜCRET NET 949,07 TL
 

 

01.07.2014-31.12.2014 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.134,00 TL
ASGARİ ÜCRET NET 891,00 TL

 

01.01.2014-30.06.2014 Tarihleri Arasında
ASGARİ ÜCRET BRÜT 1.071,00 TL
ASGARİ ÜCRET NET 846,00 TL

 

01.07.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 1.021,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 877,50 TL

 

01.01.2013-30.06.2013 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 978,60 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 839,10 TL

 

01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 940,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 805,50 TL

 

01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 886,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 760,50 TL

 

01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 837,00 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 715,50 TL

 

01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arasında
16 yaşından büyükler için 796,50 TL
16 yaşını doldurmamışlar için 679,50 TL

 

İşsizlik Sigortası Primi

  İşçi Payı  İşveren Payı Devlet Katkı Payı
2002 yılından itibaren  %1 %2 %1
01.06.2000 - 31.12.2001 %2 %3 %2

 

İhbar Süresi ve İhbar Tazminat Tutarları

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminat Tutarı
İşi 6 aydan az sürmüş işçi için 2 hafta 2 Haftalık Ücret
İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için 8 hafta 8 Haftalık Ücret

Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2019 - 30.06.2019 Tarihleri Arasında 6.017,60 TL
01.07.2018 - 31.12.2018 Tarihleri Arasında 5.434,42 TL
01.01.2018 - 30.06.2018 Tarihleri Arasında 5.001,76 TL
01.07.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arasında 4.732,48 TL
01.01.2017 - 30.06.2017 Tarihleri Arasında 4.426,16 TL
01.07.2016 - 31.12.2016 Tarihleri Arasında 4.297,21 TL
01.01.2016 - 30.06.2016 Tarihleri Arasında 4.092,53 TL
01.09.2015 - 31.12.2015 Tarihleri Arasında 3.828,37 TL
01.07.2015 - 31.08.2015 Tarihleri Arasında 3.709,98 TL
01.01.2015 - 30.06.2015 Tarihleri Arasında 3.541,37 TL
01.01.2015 - 31.12.2014 Tarihleri Arasında 3.438,22 TL
01.07.2013 - 31.12.2013 Tarihleri Arasında 3.254,44 TL
01.01.2013 - 30.06.2013 Tarihleri Arasında 3.129,25 TL
01.07.2012 - 31.12.2012 Tarihleri Arasında 3.033,98 TL
01.01.2012 - 30.06.2012 Tarihleri Arasında 2.917,27 TL
01.07.2011 - 31.12.2011 Tarihleri Arasında 2.731,85 TL
01.01.2011 - 30.06.2011 Tarihleri Arasında 2.623,23 TL

SSK Primine Esas Taban-Tavan Aylık Tutarları

01.01.2019 – 31.12.2019 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı    2.558,40 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 19.188,00 TL /AY

 

01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı  2.029,50 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 15.221,40 TL /AY

 

01.01.2017 – 31.12.2017 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı  1.777,50 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 13.331,40 TL /AY

 

01.01.2016 – 31.12.2016 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı  1.647,00 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 10.705,50 TL /AY
 

 

01.01.2015 – 30.06.2015 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 1.201,50 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 7.809,90 TL /AY
 

 

01.07.2015 – 31.12.2015 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 1.273,50 TL /AY
Aylık kazancın üst sınırı 8.277,90 TL / AY
 

 

01.01.2014 – 30.06.2014 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 1.071TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 6.961,50/AY
 

 

01.07.2014 – 31.12.2014 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 1.134/AY
Aylık kazancın üst sınırı 7.371 TL / AY

 

01.01.2013 – 30.06.2013 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 978,60TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 6.360,90/AY

 

01.07.2013 – 31.12.2013 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 1.021,50/AY
Aylık kazancın üst sınırı 6.639,90 TL / AY

 

01.01.2012 – 30.06.2012Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 886,50 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 5.762,25 TL / AY

 

01.07.2012 – 31.12.2012 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 940,50 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 6.113,25 TL / AY

 

01.01.2011 – 30.06.2011 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 796,50 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 5.177,40 TL / AY

 

01.07.2011 – 31.12.2011 Tarihleri Arasında
Aylık kazancın alt sınırı 837,00 TL / AY
Aylık kazancın üst sınırı 5.440,50 TL / AY

 

Asgari Yıllık Ücretli İzin Süreleri

Yıllık Ücretli İzinli Süreleri
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ(10.06.2003'ten itibaren)
1 yıldan 5 yıla kadar olan (5 yıl dahil) işçilere 14 iş günü
5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olan işçilere 20 iş günü
15 yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilere 26 iş günü
18 ve daha küçük, 50 ve daha büyük yaşta olan işçilere En az 20 iş günü

Sigorta Prim Oranları

Çalışanlar İçin Uygulanacak Prim Oranları
PRİM CİNSİ SİGORTALI PAYI İŞVEREN PAYI TOPLAM
Maluluk, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları %9 %11 %20
Kısa Vadeli Sigorta Kolları --- %2 %2
Genel Sağlık Sigortası %5 %7,50 %12,50
Toplam %14 %20,5 %34,5

 

Emekliler İçin Uygulanacak Prim Oranları
PRİM CİNSİ SİGORTALI PAYI İŞVEREN PAYI TOPLAM
Sosyal Güvenlik Destek Primi %7,50 %22,50 %30
Kısa Vadeli Sigorta Kolları --- %2 %2
Toplam %7,50 %24,5 %32