MAKALELER

 • Kriz Ortamında İşletmelerin Pazarlama ve Satış Süreçlerine Yönelik Alabilecekleri Tedbirler-Onur Çelik

 • Taşeron (Alt İşveren) İstihdamında Önem Arz Eden Hukuki ve Mali Hususlar-Onur Çelik

 • Dahilde İşleme Rejimi İle Türk Sanayisi Montajcıya mı Dönüşüyor?-Onur Çelik

 • Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluk Halleri İle Yönetici Sorumluluk Sigortası-Onur Çelik

 • Türk Sanayisinin Geleceği Parlak mı?-Onur Çelik

 • Halka Açılmanın Dayanılmaz Hafifliği-Onur Çelik

 • Ödenmeyen (Temerrüt) Tahvil Borçları İle Bağımsız Denetim ve Kredi Derecelendirme İlişkisi-Onur Çelik

 • Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Vergi Politikaları İlişkisi-Onur Çelik

 • Aile Anayasası ve Kurumsallaşma Süreci-Onur Çelik

 • 7143 Sayılı Af Kanunu Matrah Artırımı, İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi, Varlık Barışı Sunumu-Osman Okur

 • 7143 Sayılı Af Kanunu Vergi ve Sigorta Primlerinde Yapılandırma-Sebahattin Ağkoç

 • Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri-Osman Okur

 • İşletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Değerlenmesinde VUK ve TTK-TMS Yaklaşımı-Onur Çelik

 • İşletmelerde Fiilen Bulunmayan Sabit Kıymetlerin Mali Tablolar Dışına Çıkartılması Sürecinde KDV Düzeltmesi-Onur Çelik

 • Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar -Celal Şen

 • Bankacılık Sektörünün Son Yıllardaki Vazgeçilmezi Varlık Yönetim Şirketleri ve Türkiye Ekonomisindeki Yerleri-Onur Çelik

 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Sağladıkları Ticari ve Vergisel Avantajlar-Onur Çelik

 • Serbest Bölgelerde Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Faaliyet Kazancı İstisnası Karşısındaki Durumu-Onur Çelik

 • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü-Osman Okur

 • TTK ve SPK'ya Göre Anonim Şirketlerde Hisse Geri Alımı ve Mali Boyutu - Onur Çelik

 • Finansal Bir Araç Olarak Nakit Havuzu (Cash Pooling) Mekanizması ve Türk Mali Sistemi Perspektifinden Değerlendirilmesi -Onur Çelik

 • Konaklamaya Yönelik Rezervasyon Hizmeti Veren Yurtdışı Kaynaklı Web Sitelerinin Türkiye'de Vergilendirilmesi: Booking.com Örneği ve Diğerleri -Onur Çelik

 • Türk Demir Çelik Sektörünün Karşılaştığı Ekonomik ve Mali Sorunlar İle Bazı Çözüm Önerileri Onur Çelik

 • 6376 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Açıklamalar-Celal Şen

 • Gerçeğe Uygun Değer Gerçekten Gerçeğe Uygun Mu ? - Özgür Teraman

 • Futbola Vergisel Ve Yönetimsel Yaklaşım-Özgür Teraman

 • Elektronik Ortamda Denetim Ve Yazılımların Kullanımına Yönelik Bir Uygulama - Özgür Teraman

 • Muhasebe Mühendisliği ve Muhasebe Yazılım Mühendisliği Özgür Teraman

 • 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Bağımsız Denetimde Yeni Dönem - Özgür Teraman