• Slide 1
  “Yorum”, bilgi ve tecrübesiyle size değer katar...
 • Slide 1
  “Yorum”, bilgi ve tecrübesiyle size değer katar...
 • Slide 1
  “Yorum”, bilgi ve tecrübesiyle size değer katar...
 • 7061 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır.  ... devamı ...
 • Emlak Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ve Gider Vergileri Kanununda... devamı ...
 • Asgari Ücret Nedeni İle Asgari Geçim İndiriminde Yapılan Düzenleme ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Değersiz Alacaklar ve Vazgeçilen Alacaklar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • TTK ve VUK na Göre Tutulacak Ticari Defterler ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır.  ... devamı ...
 • 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır.  ... devamı ...
 • 7061 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu İle İlgili Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 7061 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.  ... devamı ...
 • 7061 Sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 7061 Sayılı Kanun İle ÖTV ve MTV Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.  ... devamı ...
 • 7061 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Bazı Sigorta Primlerinin Ödeme Süresi Hakkında ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır.  ... devamı ...
 • Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.  ... devamı ...
 • Ekim Ayı Kdv Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2017-3. Dönem Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.  ... devamı ...
 • 30.09.2017 Döviz Kurları ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik, Mimarlık İle Etüd Proje Hizmetlerinde KDV... devamı ...
 • 7020 Sayılı Yasa İle Yapılandırılan Sigorta Prim Borçlarının Ödeme Süresi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Serbest Bölgelerdeki Faaliyetler İle İlgili Ödemelerin Döviz veya Türk Lirası İle Yapılabileceği​ ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • Sosyal Güvenlik Alacaklarının Ödeme Süresi Uzatılmıştır. ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • İzaha Davet ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.  ... devamı ...
 • Mali Tatil ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • 30.06.2017 Döviz Kurları​ ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Ramazan Bayramı Sonrasında Verilecek Beyanname ve Bildirimler ​ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • 480 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yapılandırılan Borçların İlk İki Taksidinin Son Ödeme Günü 31 Mayıs 2017 dir. ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • 2017 Nisan Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatılmıştır. ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • 2017/Nisan Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılmıştır. ile ilgili... devamı ...
 • Vergi Levhalarının Oluşturulması​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2017 Mart Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemine Ait Kurumlar... devamı ...
 • 2017 Mart Dönemine Ait Muhtasar, Damga Vergisi, KDV Beyannameleri ile 2016 Hesap Dönemine Ait Kurumlar... devamı ...
 • Elektronik Defterlerin (e-Defter) Oluşturulması ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatılmıştır.​ ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • 4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • 2017-1. Dönem Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 7.000 TL Üzerindeki Ödemelerin Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Düzenleme​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeraltı Maden İşlerinde Kurulacak Sığınma Odaları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 31.03.2017 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesinin Birleştirilmesi İle İlgili Süre Uzatımı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2017 Şubat Dönemine Ait Muhtasar, Damga ve KDV Beyannameleri İle 2016 Takvim Yılına Ait Yıllık... devamı ...
 • Damga Vergisi Oranları, Tapu Harcı Oranı ve KKDF Oranı'nda Yapılan Değişiklikler​ ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • 6824 Sayılı Torba Kanun İle Yapılan Vergi ve SGK Mevzuatı Düzenlemeleri ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Muhtasar Beyanname İle SGK Aylık Bildirgesinin Birleştirilmesi​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • SGK Asgari Ücret Desteği​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklik​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kobi Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Sigorta Prim Borçlarının Ertelenmesi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 687 Sayılı KHK İle Yapılan Düzenlemeler ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2016/4. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatımı ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • Nakdi Sermaye Artışlarında İndirim Uygulamasında 2016 Yılı İçin Uygulanacak Oran ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6770 Sayılı Kanun İle Getirilen SGK Prim Desteği ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6770 Sayılı Kanun İle Getirilen SGK Prim Desteği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6770 Sayılı Kanun İle Getirilen SGK Prim Desteği​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6770 Sayılı Kanun İle Yapılan Vergisel Düzenlemeler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6736 Sayılı Af Kanunu 5 Seri No.lu Genel Tebliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Varlık Barışı'nda Süre Uzatımı​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kıdem Tazminatı Tavanı ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Reeskont Faiz Oranları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 31.12.2016 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yıl Sonu Envanter (Sayım) İşlemleri, Cari Hesap Mutabakatı​ ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yıl Sonu Envanter (Sayım) İşlemleri, Cari Hesap Mutabakatı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • SGK Tavan ve Taban Tutarları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Asgari Ücret Tutarındaki Değişiklik, Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeniden Değerleme Oranı ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset Ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikiği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Çevre Temizlik (Çöp) Vergisi Tutarlarında Yapılan Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı ​ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • VUK na Göre 2017 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel İletişim Vergisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel İletişim Vergisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2017 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi Uygulamasına Geçiş Hakkında Duyuru ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • TTK ve VUK na Göre Tutulacak Ticari Defterler  ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasının Ertelenmesi  ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği (Seri No 3) ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Ekim Dönemi KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyanname Verme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • 6736 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru Sürelerinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Asgari Geçim İndiriminde Asgari Ücret Nedeni İle Düzenleme ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • 30.09.2016 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Şehit ve Gazi Olanlara Yönelik Bağış ve Yardımlar ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • 6728 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Nakdi Sermaye Artırımlarında İndirim Uygulamasında Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Kesin Mizan Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırılmıştır ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Haziran Dönemi KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • 30.06.2016 ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır . ... devamı ...
 • 291 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Tahsilat Genel Tebliği nde Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Elektronik Defter Beratlarında Süre Uzatımı ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verilme Süresinin Uzatımı ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • Gider Vergileri Genel Tebliği Seri No:90 ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Elektronik Tebliğat Başvuru Süresi ile ilgili sirkülerimiz yayınlanmıştır. ... devamı ...
 • Bağımsız Denetim Kapsamı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Ödenmiş Sermayelerin Nakit Olarak Ödenmiş Kısmı Üzerinden Hesaplanacak Faiz Gideri ile... devamı ...
 • 6663 Sayılı Kanun Kapsamında Vergisel Konularda Yapılan Değişiklikleri ile iligili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Düzenlemeler ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Asgari Ücretin İşveren Üzerindeki Yükünün Azaltılmasına Yönelik Düzenlemeler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahlar ile igili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kıdem Tazminatı Tavanı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kıdem Tazminatı Tavanı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kıdem Tazminatı Tavanı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebİğ No:2008-32/34) de Değişiklik Yapılmasına... devamı ...
 • 1-Asgari Ücret Tutarındaki Değişiklik 2-Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 1-Asgari Ücret Tutarındaki Değişiklik 2-Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.   ... devamı ...
 • SGK Tavan ve Taban Tutarları ile igili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mal ve Hizmet Tedariki ile ilgili Sözleşmelerde Öngörülmeyen Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz... devamı ...
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Sürelerin Uzatılması ile ilgili... devamı ...
 • 31.12.2015 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • V U K da Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • KDV Oranlarının, ÖTV Oran ve Tutarlarının ve Tütün Fonu Tutarlarının Tespiti ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • V U K da Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2016 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Çevre Temizlik (Çöp) Vergisi Tutarlarında Yapılan Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • V U K na Göre 2016 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Değerli Kağıtlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Değerli Kağıtlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Özel İletişim Vergisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2016 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İhracat İşlemlerde e-Fatura Uygulaması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğu ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • e-Arşiv Uygulamasına Geçme Zorunluluğu ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Amortisman Listesinde Yapılan Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Tebliğat Başvuru Süresi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • T T K ve V U K na Göre Tutulacak Ticari Defterler ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • e-Fatura ve e-Defter Başvuruları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Tebligat ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 30.09.2015 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 30.09.2015 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Muhtasar Beyanname, Damga Vergisi Beyannamesi ve BA-BS Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • e-defter Kullanmak Zorunda Olan Mükelleflerin İşlemlerini Kanuni Defterlere Yazdırma Süresi ve KDV İndirimi ile ilgili... devamı ...
 • Elektronik Tebliğat Usul ve Esasları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 01.07.2015 Tarihinden İtibaren Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Ramazan Nedeni ile Personele Verilen Ayni Yardımlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Ramazan Nedeni ile Personele Verilen Ayni Yardımlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mali Tatil ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mali Tatil ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 30.06.2015 Döviz Kurları hakkındaki sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mali Tatil ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız.     ... devamı ...
 • Kıdem Tazminatı Tavanında ve Çocuk Yardımı Tutarında Yapılan Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • CreditNote Belgesinin İthal Eşya Değerinin Tespitindeki Etkisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Yoklama Sistemi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Değişiklikler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Vergi Levhalarının Oluşturulması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2015/1. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatımı ile ilgili... devamı ...
 • 12 Aydan Fazla Borcu Olan Bağkur'luların Sigortalılıklarının Durdurulması hakkındaki sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Asgari Geçim İndirimi Tutarında Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Asgari Geçim İndirimi Tutarında Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Asgari Geçim İndirimi Tutarında Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanması ile ilgili sikülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Tarihinin Uzatılmasında Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 75 numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile,24 Nisan 2015 Cuma günü... devamı ...
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 75 numaralı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile,30 Nisan 2015 günü sonuna... devamı ...
 • Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Yeniden Değerleme Oranı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesislerinde Elektronik Beyanname ve Bildirimlerin Verilmemesi Nedeni ile Kesilen Usulsüzlük Cezaları ile... devamı ...
 • Elektronik Fatura Kullanma ve Defter Tutma Zorunluluğu ile ilgili Değişiklikler hakkındaki sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal Mukabili İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • 6337 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili sirkülerimiz... devamı ...
 • 31.03.2015 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 31.03.2015 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • e-Defter Uygulama Kılavuzu ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Sigorta Prim Teşviklerinden Yararlanılmasına İlişkin SGK Genelgesi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2015-Şubat Dönemi KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin, BA-BS Formlarının ve 2014 Takvim Yılı Yıllık... devamı ...
 • 2015-Ocak Dönemi KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer... devamı ...
 • Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırahlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Arşiv (e-arşiv) Uygulaması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların 31.12.2014 Değerleme Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • SGK Tavan ve Taban Tutarları, Prime Esas Kazançlardan İstisnalar ile Kıdem Tazminatı Tavanı ile ilgili... devamı ...
 • Yönetim Kurulu Karar Defteri ve Müdürler Kurulu Karar Defterinde Kapanış Tasdiki ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • Mükellef Bilgileri Bildiriminin Kaldırılması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • VUK'na Göre 2015 Yılında Uygulanacak Hadler ve Tutarlar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 1-Asgari Ücret Tutarındaki Değişiklik   2-Asgari Geçim İndirimi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 31.12.2014 Döviz Kurları ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Çevre Temizlik (Çöp) Vergisi Tutarlarında Yapılan Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade ve Mahsup Sınırı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Had ve Tutarlarda Değişiklik ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2015 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Veraset ve İntikal Vergisi Tarife Değişikliği ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Reeskont Oranında Değişiklik Reeskont Oranında Değişiklik 14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan... devamı ...
 • Reeskont Oranında Değişiklik Reeskont Oranında Değişiklik 14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan... devamı ...
 • Reeskont Oranında Değişiklik Reeskont Oranında Değişiklik 14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan... devamı ...
 • Reeskont Oranlarında Değişiklik 14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez... devamı ...
 • Ticari Defterler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Sanayi Sicil Belgesi Alımı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • E-Fatura Uygulamasını GİB-Portal Yöntemiyle Kullanan Mükelleflerin E-Faturalarının ve Uygulama Cevaplarının Silinmesi ile ilgili sirkülerimiz için... devamı ...
 • Döviz Kurları sirkülerimiz için tıklayınız.     ... devamı ...
 • Gelir İdaresinin sitesine ulaşılamamakta buna bağlı olarak beyanname sistemine giriş yapılamamaktadır. Ağustos ayı BA-BS formlarının... devamı ...
 • deneme ... devamı ...
 • 14 Aralık 2014 tarihli ve 29205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğine... devamı ...
 • 6552 Sayılı Kanunda Süre Uzatımı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Ortaklar ve/veya Yönetim Kurulu Üyeleri için SGK'ya Yapılması Gereken Bildirim ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ 27.09.2014 Tarih -29132 sayılı... devamı ...
 • Yevmiye Defteri Kapanış Tasdiğine İlişkin Açıklama ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2013 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkındaki sirkülerimiz yayımlanmıştır. ... devamı ...
 • E-Fatura Uygulamasına İlişkin Açıklamalar hakkındaki sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Dikkate Alınan KKGE Tutarı Hakkında Açıklama ile ilgili sirkülerimiz yayımlanmıştır. ... devamı ...
 • Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Finansman Şirketlerinin Düzenleyeceği Belge ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Mesken İstisnası Uygulaması ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Ticari Şirketleri ve Ticari İşletme İşleten Diğer Tacirlerin Ticaret Unvanı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 2013 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması hakkındaki sirkülerimiz yayımlanmıştır. ... devamı ...
 • Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Asgari Sermaye Tutarı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Sanayi Sicil Belgesi Alımı ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Elektronik Defter (e-defter) Uygulaması Hakkında Hatırlatmalar ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • 6552 Sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak gümrük alacaklarına ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Söz konusu tebliğe ulaşmak... devamı ...
 • KDV Uygulama Genel Tebliği' nde Yapılan Değişiklikler hakkındaki sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Şirket Ortaklarının Ortaklığa Giriş ve Ortaklıktan Çıkışlarının SGK Bildirimi ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
 • Ticari Defterler ile ilgili sirkülerimiz için tıklayınız. ... devamı ...
HABERLER